Mitt år 2020


Så var det äntligen min tur att beskriva utvecklingen på börsen under 2020. Mitt mål med att redovisa utvecklingen är främst för att jag tror att vi kan lära oss av varandra när vi gör så. Vi ser hur andra tänker kring placeringar och kan därmed också i vissa fall ta lärdom – både utifrån hur man kan göra och vad man absolut inte bör göra. Det är därför jag också främst kommer redovisa detta på bloggen framför andra kanaler. Det är inte siffrorna i sig som är så intressanta, utan tankarna bakom.

Resultatet får jag ändå säga mig vara nöjd med. Jag nådde ungefär 48 procent under året. Huvudsakligen i aktier, men har också en del fonder för att på ett enkelt sätt få en global exponering. Över 90 procent är dock i aktier. På Avanza finns huvuddelen av investeringarna, men jag har också ett betydligt mindre konto på Nordnet. Det senare gick mycket bättre 2020 (93%) – men där är också den risk jag tar avsevärt högre.

Utvecklingen på Avanzakontot. Här ligger den huvudsakliga portföljen
Utvecklingen på Nordnetkontot. Här ligger en stor det av exponeringen i ett förhoppningsbolag.
Resultatet får jag ändå säga mig vara nöjd med. Särskilt som jag presterade under index 2019. Men följden av misslyckandet då var att jag också började fundera på hur jag skulle kunna få till en bättre utveckling. Egentligen insåg jag redan då att jag hade en alltför stor del i värdebolag. Det är ju ett klassiskt fel när man går in på börsen att man köper bolag som man känner till. Och oftast råkar det huvudsakligen vara äldre bolag som lämnat sin tillväxtfas. Med fel menar jag att man sällan kommer prestera över index med en sådan strategi (eller avsaknad av) – att däremot exempelvis investera i bolag som man sedan tidigare känner till på ett djupare plan (exempelvis genom arbetet) brukar tvärtom kunna ge en fördel jämfört med andra investerare när det gäller att bedöma bolagets framtida avkastningsmöjligheter.

Men jag insåg också att bland annat småbolag har en betydligt bättre potential för att växa (men förstås också till en större risk). Hade av det skälet redan från tidig start en småbolagsfond. Jag började skiftet med att köpa enskilda småbolag redan under 2019, men då hann det inte få någon större effekt på årsresultatet. Det var faktiskt först under slutet av 2020 som jag tyckte att portföljen i huvudsak var där jag ville att den ska vara. Men inte heller detta är lätt. Varje gång man tänker att man ska vikta om portföljen så brukar avståndet mellan tillväxt och värde vara extra stort – så när man väl börjar skifta, brukar alltid värdeaktierna gå bra några veckor varvid jag i det korta perspektivet alltid nästan förlorat på skiftet. Den risken finns också inför 2021. Det vill säga att det nog kan vara så att värdeaktier (bara för att jag nu plockat bort en stor andel av dem) kommer gå bra 2021. Men i längden är det ändå min övertygelse att det är de bolag som har en bra organisk tillväxt som kommer vara de stora vinnarna på sikt.

Hur hanterade jag då kraschen i mars? Här gjorde jag faktiskt ingenting. Brukar ligga kvar under kriser, samtidigt som jag inte hade möjlighet att gå in med mer kapital vid det tillfället. Att låna var jag lite för feg för att göra.

Jag kommer återkomma till min strategi mer och vilka aktier jag har i ett senare inlägg. Men jag tänkte ändå här berätta lite om grunderna. Jag försöker framförallt köra på en diversifierad portfölj, oftast ligger jag på ca 50 bolag, samt ett antal fonder. En stor del ligger i småbolag, men Investor är exempelvis alltid en basplatta i portföljen. Jag har dock som mål att den absoluta huvuddelen av de bolag jag äger ska göra vinst. Majoriteten har också utdelning (under normala år), om än den oftast är av mer symbolisk betydelse. Naturligtvis missar jag många aktier med denna strategi. Poängen – och tanken – bakom är dock att bra bolag ofta kan gå ganska bra även lång tid efter att de börjat bli lönsamma. Naturligtvis kan jag därmed inte förvänta mig sådana fantastiska utvecklingar i portföljen som vissa andra kan uppvisa, men å andra sidan äger jag nästan inga bolag som man varje år hoppas på att det ska börja bli lönsamma.

Disclaimer: De aktier och fonder som nämns i bloggen ska inte ses som investeringsråd eller rekommendationer, utan nämns endast i underhållningssyfte. Gör alltid dina egna bedömningar och analyser.


Min aktieresa


Välkommen till min investerarblogg! Vad är lämpligare än att inleda bloggen med att berätta lite om min aktieresa.

Jag har ända sedan gymnasietiden varit road av aktier. Började lite smått med en aktieklubb med några skolkamrater. Någon vinst gjorde vi väl inte på vårat försök. Snarare tvärtom. Men intresset var delvis väckt i alla fall. Jag läste ekonomisk linje och det fanns förstås ett underliggande intresse för aktiemarknaden även om jag så här i efterhand nog kan tycka att det borde ha varit än större.

Att jag läste på universitet länge fördröjde (i alla fall för mig) möjligheterna att gå in på aktiemarknaden på allvar och det var först när jag börjat arbeta som aktieintresset åter kunde börja växa. Hittade för bara några veckor sedan en avräkningsnota för ett köp i Vodafone kring 1990-talets slut. Huvuddelen av portföljen bestod dock fortfarande av aktiefonder. En orsak var förstås att minicourtaget fortfarande var så pass högt att det krävdes stora aktieköp för att inte äta upp vinsten.

Men det var först med mitt inträde på Avanza 2004 som jag kom att börja ordentligt med aktiehandel. Redan då närde jag tankarna på att bli miljonär på aktiehandel. Tyvärr hade jag då ännu inte lärt mig riskhantering. Det gick bra ändå ska väl tilläggas men jag körde mycket med principen att satsa och trada för hela mitt disponibla belopp i en, eller ett fåtal aktier. Det kan vara helt okej att göra – men man måste då ha en tydlig strategi och kunna hantera risken. Kräver alltså lång erfarenhet och inget man ska göra som nybörjare. Dessvärre kunde det vara i bolag, som få minns idag, såsom PA Resources (ett oljeprospekteringsbolag som var mycket haussat på sin tid).

Med lite mer sporadiska inhopp på aktiemarknaden höll jag mig faktiskt borta sedan i närmare tio år, innan jag återvände i början av 2017. Den här gången dock för att angripa problemet på ett mycket mer seriöst sätt. Mitt mål är idag att bli ekonomiskt fri inom 5 år (med det menar jag att jag ska kunna leva på avkastningen med nuvarande levnadsstandard).

Den här gången har jag också försökt att bli mer seriös och har tagit mig an arbetet på det sätt jag brukar göra med andra intressen; nämligen genom att läsa på ordentligt och lära mig av den enorma kunskap som finns på twitter, i poddar och inte minst publicerat i bokform. Detta har också gjort väldigt mycket för hur jag utvecklats under de här åren. Från en påse med gubbaktier, till en mer genomtänkt strategi.

Min förhoppning med bloggen är den både ska fungera som inspiration för mig själv (att skriva och reflektera är en viktig del för att själv bli bättre), men förstås också inspirera den som följer bloggen.

Kanske kan det även komma lite aktiecase med tiden. Men det finns flera skäl till att jag nog helst undviker det. En är att jag själv riskerar att fastna i aktien om jag gått ut offentligt och presenterat den, en annan att min idé och tro är att om man ska lyckas så måste man själv lära sig hitta aktierna. Till viss del går det förstås att ta rygg på andra, men om du själv inte gjort analysen, är det svårt att agera rätt när utvecklingen inte går enligt planerna.


Välkommen till Lars Lundqvists investerarblogg


Denna sida är under upparbetande. Beräknas släppas under januari.