Tänk på processen!

Ytterligare ett år har nu lagts till handlingarna. Att mäta resultat på årsbasis är förstås ganska meningslöst egentligen. Särskilt när alla placeringar ligger i ISK och det därför inte krävs några åtgärder ur skattehänseende vid årsskiftet. Ett år är också en alldeles för kort mätperiod och har därför sedan tidigare valt att mäta i treårsperiod. Även det förstås i kortaste laget.

Nu kanske det låter som att jag försöker måla upp att jag tycker att resultatet för året blev dåligt. Tvärtom, är mycket nöjd, särskilt som jag i början av året just påbörjat min nya strategi. Därtill en strategi som behövt en del finputs under året.

Resultatet för året blev en uppgång på 51,72 procent. Naturligtvis en nivå som inte är långsiktigt hållbar. På tre år blev siffran 187, 52 procent. En siffra jag tycker är viktigare – må vara att börsen hade en dipp 2018 och därmed också förstås svår att upprätthålla.

Eftersom jag dock inte tror att någon kan förutspå hur börsen kan gå, är det ändå processen och de lärdomar jag tar med mig av året som gått som är av betydelse. Har betygsatt mig nedan på några parametrar som jag tycker är bra att följa upp. Dessa kommer också kommenteras nedan. Betygsskalan som använts är 1-5, där 5 är den ultimata nöjdheten.

  1. Strategiefterlevnad                               betyg 4
  2. Sparmål                                                    betyg 3
  3. Hantering av marknadsstress             betyg 4
  4. Analysförmåga                                       betyg 3

Sammanfattningsvis ger jag mig alltså betyget 3,5 för året. Finns förbättringspotential med andra ord!

Strategiefterlevnad

När det gäller strategiefterlevnad är jag nöjd. I sammanhanget ska tas med att strategin i huvudsak har utvecklats under året och vid dess ingång fanns fortfarande en del innehav som inte uppfyllde kraven. Dessa fick dock i vissa fall vara kvar lite för länge. Några få bolag har jag fått hyvla ner rejält i på grund av dålig utveckling. Det kunde även i dessa fall gjorts lite tidigare. Gäller framför allt Eolus Vind och Stillfront. Bolag jag ändå tror på långsiktigt – därför finns de kvar som småposter i portföljen. I Eolus Vinds fall räknade jag inte riktigt med att Covid-19 skulle påverka resultatet så kraftigt genom främst förseningar. Jag borde förstås varit mer observant på den aspekten. I Stillfronts fall såg jag väl inte heller att problemen skulle bli så långvariga och jämförelsetalen så tuffa. Båda bolagen har jag gjort några hundra procent i vinst på vid försäljning, så det har inte drabbat mig så – men jag borde ha varit lite mer observant på att problemen skulle bli något mer långvariga. Det har ändå dragit ner årsavkastningen en del.

Sparmål

Är huvudsakligen nöjd med hur sparandet sett ut under året. Kunde naturligtvis blivit mer. Samtidigt tycker jag det är viktigt att leva också. Min grundsyn är att sparandet inte ska innebära några uppoffringar. Grunden är att spara i stället för att slösa på saker jag inte sätter något större värde på. Samtidigt får jag konstatera att jag inte riktigt nått upp till det sparmål jag satt upp. Till viss del har detta dock delvis varit en följd av att jag kom in lite sämre i det nya året på grund av pandemin.

Hantering av marknadsstress

Marknadsstress kallar jag det för när man mår dåligt av negativa händelser på börsen. Den investerare som inte alls berörs ljuger troligen, eller riskerar att ta alltför stora risker. Lite ont i magen ska det göra. Ett sätt för mig att hantera det på är att ha större diversifiering. I regel känner jag mig inte bekväm med att ha mer än fem procent av aktierna i ett specifikt bolag. Det gäller då förstås att min ökade diversifiering inte innebär märkbart sämre prestation. Jag har dock inte sålt något i panik under året. Man får vara glad för det!

Analysförmåga

Med analysförmåga avser jag främst den analys av företag jag gör innan ett köp. Men delvis tangerar det förstås också försäljning av de bolag som gått dåligt och som togs upp ovan. Här finns det lite större förbättringspotential. Att en del köp blir dåliga i det korta perspektivet är ofrånkomligt. Att vara lite mindre ivrig vore nog bra, liksom att mer nyttja den statistiska sannolikheten till bra utfall som TA kan ge. Samtidigt – såvida man inte har en ren dippköparstrategi – får man nog ändå räkna med att man inte alltid kan ha rätt tajming vid aktieköp. Och inte ens för dippköpare blir det alltid rätt.

Vidare ser jag också att jag missat viss information om bolaget innan jag köpt och någon gång hållit på att köpa utan att tagit del av viktig information. Inget har lett till några katastrofköp – men som framhållits är det processen som har betydelse – inte utfallet.

Slutsatser

Sammanlagt får jag ändå sägas vara nöjd med det gångna året, om än mer i utfall än process. Det här var också första året som strategin varit mer tongivande i innehavet. Det ska bli mycket spännande att se hur detta utvecklar sig under 2022!

Gott nytt år!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...