Mitt år 2020

Så var det äntligen min tur att beskriva utvecklingen på börsen under 2020. Mitt mål med att redovisa utvecklingen är främst för att jag tror att vi kan lära oss av varandra när vi gör så. Vi ser hur andra tänker kring placeringar och kan därmed också i vissa fall ta lärdom – både utifrån hur man kan göra och vad man absolut inte bör göra. Det är därför jag också främst kommer redovisa detta på bloggen framför andra kanaler. Det är inte siffrorna i sig som är så intressanta, utan tankarna bakom.

Resultatet får jag ändå säga mig vara nöjd med. Jag nådde ungefär 48 procent under året. Huvudsakligen i aktier, men har också en del fonder för att på ett enkelt sätt få en global exponering. Över 90 procent är dock i aktier. På Avanza finns huvuddelen av investeringarna, men jag har också ett betydligt mindre konto på Nordnet. Det senare gick mycket bättre 2020 (93%) – men där är också den risk jag tar avsevärt högre.

Utvecklingen på Avanzakontot. Här ligger den huvudsakliga portföljen
Utvecklingen på Nordnetkontot. Här ligger en stor det av exponeringen i ett förhoppningsbolag.

Resultatet får jag ändå säga mig vara nöjd med. Särskilt som jag presterade under index 2019. Men följden av misslyckandet då var att jag också började fundera på hur jag skulle kunna få till en bättre utveckling. Egentligen insåg jag redan då att jag hade en alltför stor del i värdebolag. Det är ju ett klassiskt fel när man går in på börsen att man köper bolag som man känner till. Och oftast råkar det huvudsakligen vara äldre bolag som lämnat sin tillväxtfas. Med fel menar jag att man sällan kommer prestera över index med en sådan strategi (eller avsaknad av) – att däremot exempelvis investera i bolag som man sedan tidigare känner till på ett djupare plan (exempelvis genom arbetet) brukar tvärtom kunna ge en fördel jämfört med andra investerare när det gäller att bedöma bolagets framtida avkastningsmöjligheter.

Men jag insåg också att bland annat småbolag har en betydligt bättre potential för att växa (men förstås också till en större risk). Hade av det skälet redan från tidig start en småbolagsfond. Jag började skiftet med att köpa enskilda småbolag redan under 2019, men då hann det inte få någon större effekt på årsresultatet. Det var faktiskt först under slutet av 2020 som jag tyckte att portföljen i huvudsak var där jag ville att den ska vara. Men inte heller detta är lätt. Varje gång man tänker att man ska vikta om portföljen så brukar avståndet mellan tillväxt och värde vara extra stort – så när man väl börjar skifta, brukar alltid värdeaktierna gå bra några veckor varvid jag i det korta perspektivet alltid nästan förlorat på skiftet. Den risken finns också inför 2021. Det vill säga att det nog kan vara så att värdeaktier (bara för att jag nu plockat bort en stor andel av dem) kommer gå bra 2021. Men i längden är det ändå min övertygelse att det är de bolag som har en bra organisk tillväxt som kommer vara de stora vinnarna på sikt.

Hur hanterade jag då kraschen i mars? Här gjorde jag faktiskt ingenting. Brukar ligga kvar under kriser, samtidigt som jag inte hade möjlighet att gå in med mer kapital vid det tillfället. Att låna var jag lite för feg för att göra.

Jag kommer återkomma till min strategi mer och vilka aktier jag har i ett senare inlägg. Men jag tänkte ändå här berätta lite om grunderna. Jag försöker framförallt köra på en diversifierad portfölj, oftast ligger jag på ca 50 bolag, samt ett antal fonder. En stor del ligger i småbolag, men Investor är exempelvis alltid en basplatta i portföljen. Jag har dock som mål att den absoluta huvuddelen av de bolag jag äger ska göra vinst. Majoriteten har också utdelning (under normala år), om än den oftast är av mer symbolisk betydelse. Naturligtvis missar jag många aktier med denna strategi. Poängen – och tanken – bakom är dock att bra bolag ofta kan gå ganska bra även lång tid efter att de börjat bli lönsamma. Naturligtvis kan jag därmed inte förvänta mig sådana fantastiska utvecklingar i portföljen som vissa andra kan uppvisa, men å andra sidan äger jag nästan inga bolag som man varje år hoppas på att det ska börja bli lönsamma.

Disclaimer: De aktier och fonder som nämns i bloggen ska inte ses som investeringsråd eller rekommendationer, utan nämns endast i underhållningssyfte. Gör alltid dina egna bedömningar och analyser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...