Politiska hjärtefrågor

Jag ställer ocksÃ¥ upp i folkpartiets provval till stads- och landstingsfullmäktige. Nedan presenteras kortfattat nÃ¥gra av mina hjärtefrÃ¥gor jag vill driva. Alla idéer delas förstÃ¥s inte för närvarande av folkpartiet – men de ligger i sÃ¥dana fall ändÃ¥ i linje med partiets politik.

I staden:

  1. En barnomsorg med valfrihet, kvalitet och pedagogiken i centrum. För småbarnsföräldrar är det a och o att barnomsorgen fungerar. Det är viktigt att det finns en hög kvalitet och att antalet barn per personal hålls nere. För att åstadkomma en bra kvalitet i barnomsorgen är det även viktigt att det finns gott om utbildad personal. Den pedagogiska aspekten är oerhört väsentlig i sammanhanget. Det är också viktigt att jämställdhet står i centrum för arbetet inom förskolorna.
  2. En skola med valfrihet, kvalitet och pedagogiken i centrum. Valfriheten är viktig och vi  mÃ¥ste slÃ¥ vakt om friskolesystemet. Detta hindrar inte att systemet givetvis hela tiden mÃ¥ste finslipas när brister upptäcks. I skolan är det av central betydelse att alla barn blir sedda och att det finns tid för individuell uppföljning av eleverna. En läxa utan uppföljning kan vara meningslös. Katederundervisningen är central för inlärning. Givetvis bör även självständigt arbete förekomma – men det fÃ¥r aldrig innebära att svagare elever kommer efter i arbetet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *