Category Archives: kollektivtrafik

Visst går det att skapa bättre kvalitet i färdtjänsten!

De senaste dagarna har en diskussion förts om färdtjänsten. Främst kanske genom Susanna Birgersson rätt märkliga kolumn där hon negligerade problemen med färdtjänsten – mÃ¥ vara att hon har gjort en halv pudel i dagens DN. För det är en … Continue reading

Posted in kollektivtrafik, trafik | Kommentarer inaktiverade för Visst gÃ¥r det att skapa bättre kvalitet i färdtjänsten!

Linbanor är ingen kollektivtrafiklösning!

Förslag börjar nu komma frÃ¥n politiskt hÃ¥ll och omtalas i media om att bygga linbanor för att lösa Stockholms kollektivtrafikproblem. Det kan förstÃ¥s lÃ¥ta som en lockande lösning för att skapa en attraktiv kollektivtrafik. Tyärr är det inte det i praktiken. Därmed inte sagt … Continue reading

Posted in kollektivtrafik | Tagged , , | Kommentarer inaktiverade för Linbanor är ingen kollektivtrafiklösning!

Skenande kostnader för busstrafiken hos SL – men vad är felet?

OppositionslandstingsrÃ¥det Erika Ullberg gÃ¥r ut hÃ¥rt i DN idag och kritiserar de skenande kostnaderna för busstrafiken i Stockholm. Vad hon egentligen vill göra Ã¥t problemet verkar dock vara höjt i dunkel. Tydligen ska man samordna busslinjer – i princip alltsÃ¥ försämra … Continue reading

Posted in kollektivtrafik | Tagged , | Kommentarer inaktiverade för Skenande kostnader för busstrafiken hos SL – men vad är felet?

Tvärbanan – en riktigt smart idé

Idag sker invigningen av Tvärbanans förlängning till Solna centrum – kvar i den här etappen finns sträckan fram till Solna station – som planeras att vara klar först under nästa Ã¥r. Tvärbanan är en utmärkt lösning för att skapa nya tvärförbindelser i Stockholm. Genom att … Continue reading

Posted in kollektivtrafik | Tagged | Kommentarer inaktiverade för Tvärbanan – en riktigt smart idé

Kollektivtrafiken måste vara trygg och säker!

I torsdags hade jag förmÃ¥nen att följa ett heldagsseminarium pÃ¥ KTH under temat ”Safety in Transit Environments”. AlltsÃ¥ om trygghet i trafikmiljöer – företrädesvis kollektivtrafik. Seminariedagen gav pÃ¥ en del spännande perspektiv pÃ¥ omrÃ¥det frÃ¥n forskare runt om i  världen – och även med … Continue reading

Posted in Arkitektur, kollektivtrafik, Stadsmiljö, Stockholm, trafik | Kommentarer inaktiverade för Kollektivtrafiken mÃ¥ste vara trygg och säker!

Del 5: Samhällsekonomisk lönsamhet – har det nÃ¥got värde?

Det är givetvis viktigt att det görs en bedömning om en infrastruktursatsning är rimlig att göra utifrÃ¥n en ekonomisk synvinkel. Tyvärr har även värdet av cost benefit analyser – eller samhällsekonomiska beräkningar i svensk sprÃ¥kdräkt - ocksÃ¥ kommit att missbrukas i den allmänna debatten. Ett problem … Continue reading

Posted in kollektivtrafik, trafik | Tagged , | 1 Comment

Del 4: Vad behöver vi och vad ska vi bygga för trafiklösningar?

När sÃ¥ förutsättningarna har genomgÃ¥tts kan det vara dags att titta pÃ¥ vad vi behöver och vad vi ska bygga för trafiklösningar. Som kunnat konstaterats hitintills är rätt mycket osäkert när vi tittar framÃ¥t i tiden. Detta kanske dock inte alla … Continue reading

Posted in kollektivtrafik, trafik | 1 Comment

Del 3: Urban Spawl kontra förtätning

En viktig aspekt när det gäller synen pÃ¥ Stockholms utveckling rör Urban spawl kontra förtätning. I det förra begreppet lägger jag här inte in mer än vad som egentligen skulle kallas en utglesad bebyggelsestruktur. I dagsläget finns mÃ¥nga bra tankar inom Stockholms stad. Under namnet Promenadstaden … Continue reading

Posted in Arkitektur, kollektivtrafik, Stadsmiljö, Stockholm, trafik | Tagged , | 2 Comments

Del 2: Peak car use och framtida kollektivtrafikandel

I första delen av bloggserien beskrev jag svÃ¥righeten med att bedöma befolkningsutvecklingen även pÃ¥ relativt kort sikt. Men det finns ytterligare en faktor som gör det hela ännu svÃ¥rare; vi vet inte riktigt vilka prioriteringar som framtidens människor kommer att göra och … Continue reading

Posted in kollektivtrafik, trafik | 1 Comment

Stockholms trafikutmaningar en het potatis!

Debatten kring olika kollektivtrafiklösningar och hur trafiken skall se ut i Stockholm i framtiden, tycks vara en riktigt het potatis. Kontrahenterna slÃ¥ss nästan som om det vore pÃ¥ liv och död för att framhäva sitt favorittransportmedel. Samtidigt är man inte … Continue reading

Posted in kollektivtrafik, trafik | Kommentarer inaktiverade för Stockholms trafikutmaningar en het potatis!