Tullhuset måste bevaras – allt annat vore ett kulturmord!

Folkpartiet har nu glädjande nog tagit ställning för ett bevarande av Tullhuset. Eftersom texten bygger på att det var nödvändigt med ett personligt ställningstagande mot ett rivande - oavsett vilken uppfattning partiet skulle komma fram till i detta fall, låter jag texten i övrigt vara oförändrad (förutom detta tillägg).

Folkpartiet har ännu inte tagit ställning i frågan om Tullhuset, men i detta fall kan jag omöjligt dagtinga med min övertygelse. I politik handlar det alltid om kompromisser, men det handlar också om värdegrund. Det senare måste i huvudsak ha företräde, ty i annat fall finns det inget värde i att engagera sig i samhällsfrågor. Det är också nu det finns möjlighet att påverka beslutet. Att vänta till dess det ligger uppe som ett färdigt beslutsunderlag är alltså ganska meningslöst.

Tullhuset måste bevaras. Foto: Lars Lundqvist

 

Egentligen måste jag säga att jag tycker det är tråkigt att Nobel Center blivit erbjudna möjligheten att bygga på platsen från början. Jag tänker på vad man skulle kunna ha gjort där istället. Tänk att använda magasinen och tullhuset till museiverksamhet, eller för att ha små trevliga butiker i. Att skapa liv i en av de vackraste platserna i Stockholm. Det hade kunnat bli en oas för Stockholmarna att samlas kring. Nu har ändå beslutet fattats och till viss del får det ändå vara förutsättningen för resonemanget nedan. Då tycker jag det kan vara okej att flytta på magasinen. Det är en kompromiss – men det bygger på att de flyttas och inte rivs. Magasinen är utmärkta och mycket vackra träbyggnader som saknar sitt motstycke i Stockholm.

 

Magasinen kan möjligen flyttas - även om de förstås helst borde stå kvar. Foto: Lars Lundqvist

Husen är endast gulklassade. Detta tar en del för intäkt för att man kan riva dem. I enstaka sammanhang kan det också vara acceptabelt att riva gulklassade hus. De kan vara i dåligt skick och det kan vara så att det är ett större område som planeras, där det är svårt att på ett naturligt sätt bevara huset. Sådana situationer finns. Men grunden måste ändå vara att gulklassade hus bevaras. Att de inte är blåklassade (den högsta skyddsklassen) innebär ju inte att de saknar kulturhistoriskt värde – och framförallt är det hela områdets karaktär och andra aspekter som måste spela. in. Det går inte att komma ifrån att detta är en av de känsligaste kulturmiljöerna i Stockholm, det går inte att komma ifrån att det inte behövs något Nobel Center på platsen och framförallt inte i den storleken som föreslås. Man behöver inte ha en stor aula för att kunna använda till prisutdelningar. Konserthuset är en överlägsen lokal för sammanhanget. Tror till och med att det är ett värde att förläsningar och annat finns där det bedrivs forskningsverksamhet, som på universiteten och hos akademierna. Nobelstiftelsen har ju också redan utmärkta lokaler på Stortorget i Börshuset. Kan det egentligen bli bättre?

Att riva och förstöra – i samma anda som 1960-talets anda med rivningarna av Klara (många hus, i Klara hade ju samma status, och i vissa fall lägre än de som kan vara aktuella att riva här och då var många av husen i Klara i så dåligt skick att ett bevarande skulle ha blivit mycket dyrbart) är ett kulturmord. Jag hoppas vi inte får uppleva det i Stockholm och att beslutet i folkpartiet och hos de andra partierna blir det enda självklara; att Tullhuset givetvis måste bevaras. Om det med nödvändighet behövs ett Nobel Center på platsen, behöver det inte vara i den storlek och omfattning att Tullhuset rivs. Tvärtom skulle Tullhuset utmärkt kunna användas som en del i Nobelstiftelsens verksamhet.

About larlun

Jag är 43 år gammal och bor i Kristineberg. I bloggen beskriver och kommenterar jag framförallt politik. Jag tror på det politiska samtalet som något mer än ett medium att sprida oneliners genom. Därför kan jag ibland medge att en politisk motståndare har rätt och att det kan finnas problem även med mitt eget ställningstagande.
This entry was posted in Arkitektur, Kultur, Stadsmiljö, Stockholm and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.