Studieförbundens arbete handlar inte om zombiekurser

Hanne Kjöller kritiserar i dagens DN AFB:s anordnande av Zombiekurser och ifrågasätter därmed också indirekt stödet till studieförbunden. I sak håller jag förstås med om att statsbidrag inte ska ges till kurser av detta slag och jag förutsätter att ABF inte rapporterar in kursen som en studiecirkel. Lika lite som jag hoppas att andra udda inslag i folkbildningen som stundtals skyltas i media, tas från offentliga medel.

logo

Jag sitter själv i styrelsen för SV i Stockholms stad och har varit aktiv som förtroendevald under drygt 10 år inom Vuxenskolan. Det kan alltså tyckas att jag skriver i egen sak. Men poängen när nog snarare att jag med min erfarenhet från arbetet inom SV har en rätt bra inblick om vad vi ägnar åt oss i vårat studieförbund. Det är rätt långt ifrån zombiekurser faktiskt.

En mycket stor det av den verksamhet som skattepengarna går till, handlar egentligen om att ha studiecirklar för personer med funktionshinder. Inte minst innefattar detta personer med psykiska funktionshinder, eller med utvecklingsstörning. Detta är en mycket svag grupp i samhället och att ge dessa personer både en meningsfull vardag och att hjälpa dem att klara sig i samhället är av stor vikt. Jag skulle nog säga att detta dessutom är en verksamhet som genom Vuxenskolans försorg ger mycket verksamhet för skattepengarna. Här kan exempelvis arbete med gruppen som har afasi påtalas – där studiecirkelformen högst påtagligt hjälper deltagarna till att utveckla och bevara språkförmågan.

Det här var bara ett litet exempel på all vår verksamhet. Men den del av verksamheten som riktar sig till allmänheten är en förvinnande liten del av all den verksamhet som bedrivs. Och vi har som sagt inga kurser i zombiekunskap.

About larlun

Jag är 43 år gammal och bor i Kristineberg. I bloggen beskriver och kommenterar jag framförallt politik. Jag tror på det politiska samtalet som något mer än ett medium att sprida oneliners genom. Därför kan jag ibland medge att en politisk motståndare har rätt och att det kan finnas problem även med mitt eget ställningstagande.
This entry was posted in Utbildning and tagged . Bookmark the permalink.