Om inte kvinnorna släpps in i bolagsstyrelser – finns det heller inga kvinnor med den erfarenheten

Debatten om kvotering av kvinnor till bolagsstyreler har återigen fått fart. Inte minst efter Jens Spendrup något märkliga uttalande om avsaknaden av kvinnor med kompetens (som han förvisso senare har modifierat). Det finns i och för sig ett slags moment 22 i frågan som måste hanteras på ett bra sätt; nämligen att om det nu är så att det nästan inte finns några kvinnor i bolagsstyrelser (och få kvinnliga vd:ar), så är det klart att det inte heller finns så många kvinnor med den erfarenheten att plocka in i styrelser. Det är närmast en truism att det inte kan finnas så många kvinnor med styrelsemeriter om dörren till styrelserummen varit låsta.

Men endera finner man sig i sakernas tillstÃ¥nd, eller sÃ¥ ser man till att göra nÃ¥got Ã¥t det. Det är här vattendelaren gÃ¥r och vad det hela handlar om. Det är knappast sÃ¥ att det finns färre kompetenta kvinnor än män – men det finns färre kvinnor som varit vd:ar och det finns färre kvinnor än män som suttit i bolagsstyrelser – frÃ¥gans moment 22 helt enkelt. Det gäller att bryta detta mönster. Ett sätt att lösa detta pÃ¥ är att införa kvotering. Det är en mycket effektiv metod. Som liberal är jag dock ändÃ¥ tveksam. Det innebär en stor inskränkning i företagsamheten att själv inte fritt kunna välja vem som ska sitta i en styrelse. Detta mÃ¥ste vi undvika sÃ¥ lÃ¥ngt som möjligt.

Men bara kreativiteten sätter gränser för vad som kan göras för att uppnå målet på andra sätt. Ett första steg är att se till att kvinnor ges höga chefsbefattningar och plats i styrelserna inom statliga och kommunala bolag. Denna sak kan vi åtgärda enkelt och det borde självklart vara så redan idag. På detta sätt får vi också fram duktiga kvinnor med erfarenhet. Därmed kommer det argumentet blir alltmer inaktuellt. För det andra är det viktigt att konsumenter visar sin makt. Varför köpa Aftonbladet som bara har män i styrelsen ? (förutom en kvinnlig arbetstagarsuppleant). Som konsument väljer vi vilka produkter vi köper och är vi inte nöjd med företagets jämställdhetspolicy – varför ska vi då handla deras produkter? En tredje sak är olika former av mentorprogram och andra åtgärder för att stärka kvinnor inom företagandet. Detta görs givetvis på många håll idag En fjärde möjlighet är att kanske också mer aktivt starta en grupp/organisation som hjälper företagan att hitta bra kvinnliga styrelsekandidater. Det går ju att hitta kvinnor som visat sin kompetens inom andra områden än från de stängda styrelserumen. Om nu vissa företagsledare tycker det är ett problem att hitta dessa, så får vi helt enkelt hjälpa dem på traven! En organisation som hjälper till med denna förmedling skulle kunna göra mycket! En femte möjlighet är att påverka utifrån aktiehåll. En jämn könsfördelning tycker jag mycket väl kan ingå som en etisk aspekt vid aktieköp. Finns många företag att satsa sina medel i och det finns ju ingen anledning att då stödja bolag som inte följer en etisk rimlig linje. Dessutom är det troligen en dålig investering att satsa på ett företag som inte har kvinnor i styrelsen. Ett företag som inte är med sin tid, har på sikt ingen framtid.

Några av exemplen på åtgärder ovan har väl kanske mindre reell effekt. Men så länge företagen bara ser det som ett krav från vissa vänstergrupper och från en politisk elit, kommer knappast något att hända. Men när vanligt folk börjar diskutera frågan och ställa krav, då kommer företagen ändå inte att stå oberörda. De förlorar nog inget i dagsläget på att vara mot kvotering, men de får skämmas om deras styrelsepresentation endast innehåller män. Det är en symbolfråga – men just därför tror jag nästan man får ett bättre resultat genom att använda det civila samhället och media till att påverka, än att använda den formella kvoteringsklubban.

Media:DN

About larlun

Jag är 43 år gammal och bor i Kristineberg. I bloggen beskriver och kommenterar jag framförallt politik. Jag tror på det politiska samtalet som något mer än ett medium att sprida oneliners genom. Därför kan jag ibland medge att en politisk motståndare har rätt och att det kan finnas problem även med mitt eget ställningstagande.
This entry was posted in Ekonomi, Jämställdhet and tagged , , . Bookmark the permalink.