En styrkedemonstration mot rasism!

I dag var jag som många andra Stockholmare i Kärrtorp. Upprinnelsen var förstås det angrepp som nynazisterna gjorde på en demonstration som Linje 17 hade förra söndagen vid Kärrtorps torg. Att nazister angriper en fredlig demonstration är inte acceptabelt och det är ett stort hot mot demokratin. Ett hot som måste tas på allvar.  Att Svenska motståndsrörelsen tydligen tränar på Kärrtorps IP och gör Hitlerhälsningar är givetvis förskräckligt. Att man klottrar ner stadsdelen med nazipropaganda är fassansfullt. Därtill rapporter om att man förföljer invandrare och det alltså finns risk för hatbrott gör att det är nödvändigt att agera!

På ett plan var dagens demonstration en otrolig manifestation för demokratin och mot rasismen. På ett annat plan var den förstås något problematiskt. Linje 17 är ju en vänsterrörelse åt det populistiska hållet. Men utifrån det som hänt och utifrån att gruppen som hållit i själva demonstrationsdelen i nätverket betonat ett icke politiskt budskap hade jag nog ändå hoppats på ett bättre resultat.

Den som gick mest över gränsen var dock hon som talade för Kommunals räkning och som framförde retorik som var helt ovidkommande för en demonstration mot rasism. Ett lågbottenmärke av Kommunal! Vinster i väldfärden skapar inte grogrund för rasism, även om kommunal tycks tro det! Det kan till och med en femåring räkna ut!

En del andra talare hade glidningar som gjorde deras tal ointressanta, delvis ovidkommande och till viss del populistiska, men det tycker jag ändå man kan ta. Förr inte ens i en demonstration behöver man hålla med om allt som sägs. Som liberal känner jag mig inte obekväm med att det finns personer som har andra åsikter, eller att man inte håller med om allt som sägs. Man behöver ju inte applådera åt allt och det är intressant att höra andras syn på företeelser i samtiden. Men behållningen blev istället de lokala krafter som framträdde, elevkåren i Kärrtorps gymnasium och de 15-åriga flickor som skrivit brevet till DN. Det var dessa lokala gräsrötter som var värda att lyssna på och som var gräsrötter på riktigt och  inte förklädda megafoner för politiska intressen. Dit räknar jag också de personer inom linje 17 som tagit initiativet till demonstrationen. Det kändes som att de tyvärr blivit överkörda av andra intressen inom nätverket. Det var ju dessa lokala gräsrötter som inte blandade ihop rasismen med socialistisk retorik som borde ha stått i fokus! Jag tycker alltså inte att demonstrationen ”kidnappades” av vänsterextremister. Det är ett ganska fånigt uttalande. Men det bådar inte gott för en fortsättning för en gemensam kamp mot rasism.

Demonstration på Kärrtorps IP

Att artister säger saker eller sjunger saker jag inte håller med om tycker jag däremot inte är något problem. Viss konstnärlig frihet får man ändå acceptera från sångare. Förekom det våldsbejakande texter (vilket jag själv inte hörde) är det dock förstås allvarligt och passar inte in med det motto som arrangörerna ville ha om kärlek och tolerans.

Nu får förstås linje 17 utforma sina demonstrationer som de tycker är bäst. Det finns också skäl i detta fall – med anledning av de händelser som inträffat mot just detta nätverk – att ändå delta och jag är glad för att jag gjorde det. Tyvärr tror jag dock att om demonstrationerna förvandlas till populistiskt vänstertrams, istället för att tala om den gemensamma värdegrunden mot rasism, ja, då förlorar man nog det starka stöd och den enande kraft som vi så väl behöver.  Vi skulle nämligen behöva en stark organisation som kunde driva frågor mot rasism, men för tolerans och yttrandefrihet. Det är knappast linje 17:s mål eller syfte. Men visar att det finns en lucka som skulle behöva fyllas i. Särskilt i en tid där högerextrema rörelser återigen verkar ha fått vingar under fötterna.

About larlun

Jag är 43 år gammal och bor i Kristineberg. I bloggen beskriver och kommenterar jag framförallt politik. Jag tror på det politiska samtalet som något mer än ett medium att sprida oneliners genom. Därför kan jag ibland medge att en politisk motståndare har rätt och att det kan finnas problem även med mitt eget ställningstagande.
This entry was posted in Högerextremism, Nazismen and tagged , , , . Bookmark the permalink.