Monthly Archives: november 2012

Toleransens svåra konst

Filosofen Karl Popper skrev i en av sina senare artiklar följande tänkvärda ord: Om jag skulle drömma om en demokratisk utopi, sÃ¥ skulle det vara en där en riksdagskandidat kan hoppas pÃ¥ att attrahera väljare genom att skryta med att han under det … Continue reading

Posted in Ideologier | Tagged , | Kommentarer inaktiverade för Toleransens svÃ¥ra konst

Kriminalisering av sexköp utomlands är en bra signal!

DN har i en omdiskuterad ledare, gÃ¥tt hÃ¥rt mot förslaget pÃ¥ DN-debatt frÃ¥n tre politiska kvinnorförbund, om att även förbjuda sexköp av svenska medborgare utomlands. Det är dock ett helt rimligt förslag. Eftersom brottet ligger på köparen av sexuella tjänster är det ocksÃ¥ en … Continue reading

Posted in Jämställdhet, Juridik | Tagged , | 5 Comments

Del 5: Samhällsekonomisk lönsamhet – har det nÃ¥got värde?

Det är givetvis viktigt att det görs en bedömning om en infrastruktursatsning är rimlig att göra utifrÃ¥n en ekonomisk synvinkel. Tyvärr har även värdet av cost benefit analyser – eller samhällsekonomiska beräkningar i svensk sprÃ¥kdräkt - ocksÃ¥ kommit att missbrukas i den allmänna debatten. Ett problem … Continue reading

Posted in kollektivtrafik, trafik | Tagged , | 1 Comment

Del 4: Vad behöver vi och vad ska vi bygga för trafiklösningar?

När sÃ¥ förutsättningarna har genomgÃ¥tts kan det vara dags att titta pÃ¥ vad vi behöver och vad vi ska bygga för trafiklösningar. Som kunnat konstaterats hitintills är rätt mycket osäkert när vi tittar framÃ¥t i tiden. Detta kanske dock inte alla … Continue reading

Posted in kollektivtrafik, trafik | 1 Comment

Del 3: Urban Spawl kontra förtätning

En viktig aspekt när det gäller synen pÃ¥ Stockholms utveckling rör Urban spawl kontra förtätning. I det förra begreppet lägger jag här inte in mer än vad som egentligen skulle kallas en utglesad bebyggelsestruktur. I dagsläget finns mÃ¥nga bra tankar inom Stockholms stad. Under namnet Promenadstaden … Continue reading

Posted in Arkitektur, kollektivtrafik, Stadsmiljö, Stockholm, trafik | Tagged , | 2 Comments

Del 2: Peak car use och framtida kollektivtrafikandel

I första delen av bloggserien beskrev jag svÃ¥righeten med att bedöma befolkningsutvecklingen även pÃ¥ relativt kort sikt. Men det finns ytterligare en faktor som gör det hela ännu svÃ¥rare; vi vet inte riktigt vilka prioriteringar som framtidens människor kommer att göra och … Continue reading

Posted in kollektivtrafik, trafik | 1 Comment

3 miljoner i Stockholm 2032 Рom sv̴righeten med befolkningsprognoser

Jag inleder min serie om trafiklösningar för Stockholm med att titta framÃ¥t och pÃ¥ de framtida befolkningstalen. Detta är den centrala punkten. Om staden inte växer kommer inte heller trafiken vara nÃ¥got större problem, i alla fall inte värre än … Continue reading

Posted in Stockholm, trafik | 1 Comment

Stockholms trafikutmaningar en het potatis!

Debatten kring olika kollektivtrafiklösningar och hur trafiken skall se ut i Stockholm i framtiden, tycks vara en riktigt het potatis. Kontrahenterna slÃ¥ss nästan som om det vore pÃ¥ liv och död för att framhäva sitt favorittransportmedel. Samtidigt är man inte … Continue reading

Posted in kollektivtrafik, trafik | Kommentarer inaktiverade för Stockholms trafikutmaningar en het potatis!

Om några sverigedemokrater och en verklighet där det är nära till våldet

Filmen med nÃ¥gra sverigedemokrater som varit ute pÃ¥ galej har valsat runt i media nu under nÃ¥gra dagar. Mycket har redan kommenterats. Men det som skrämmer mig mest är egentligen att Jimmie Ã…kesson tycker det är helt normalt att man tar fram ett … Continue reading

Posted in Högerextremism | Tagged , | Kommentarer inaktiverade för Om nÃ¥gra sverigedemokrater och en verklighet där det är nära till vÃ¥ldet

Tolerans och vissa ungdomars strävan efter likformighet

Bengt Westerberg har nu lämnat fram sin utredning om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet till integrationsminister Erik Ullenhag. Bland annat föreslÃ¥r han ett lärarlyft för att lärarna bättre skall kunna bemöta rasismen i klassrummet. LÃ¥ter som ett bra förslag. FrÃ¥gan … Continue reading

Posted in Högerextremism, Skola | Tagged , | Kommentarer inaktiverade för Tolerans och vissa ungdomars strävan efter likformighet